تاریخ آگهی ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
توضیحات:

آگهی استخدام آموزش و پرورش در سال ۹۹

با توجه به مجوزهاي صادره از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور و در اجراي ماده (۴۴ (قانون مديريت خدمات كشوري و مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی براي استخدام افراد در دستگاههاي اجرايي منضم به بخشنامه هاي شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ و اصلاحيه آن به شماره ۱۱۷۲۶۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ سازمان مذكور و به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز در دستگاههاي اجرايي كشور، شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي براي استخدام در هشتمين امتحان مشترك فراگير دستگاههاي اجرايي كشور گزدید.
مهلت ثبت نام  این آزمون تا ۲۹ شهریور ماه می باشد.

وب سایت:
http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=14&id=6721

در آنلاین استخدام

رایگان عضو شوید و رزومه خود را به اشتراک بگذارید