تاریخ آگهی ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
توضیحات:

استخدام فروشنده جهت فروشگاه پوشاک ایتالیایی پیاتزا / تهران

ساعت کاری بصورت پارت تایم میباشد (یک روز فول، یک روز آف و مابقی روزها پارت صبح یا عصر چرخشی از ۱۰ صبح تا ۱۶ و از ۱۶ تا ۲۲ )
دارای حقوق مناسب و بیمه.

ایمیل:
jobs@yasmode.com

در آنلاین استخدام

رایگان عضو شوید و رزومه خود را به اشتراک بگذارید