تاریخ آگهی ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
توضیحات:
ما نیاز به مهندس عمران و معماری هم آقا و خانم برای پروژه ساختمانی داریم
ارسال رزومه تلگرام.
حقوق توافقی بر اساس سوابق و رزومه.
تماس پاسخگو نیستم فقط ارسال رزومه به شماره ای که داده شده است.
آدرس:
کرمانشاه

۰۹۱۲۰۴۸xxxx

(نمایش کامل)

فرصت های شغلی مشابه

در آنلاین استخدام

رایگان عضو شوید و رزومه خود را به اشتراک بگذارید