تاریخ آگهی ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
توضیحات:

اطلاعیه استخدام نهاد ریاست جمهوری

نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران به منظور اداره امور نظارت رییس‌ جمهور اسلامی ایران تشکیل شده‌ است. جذب و تبدیل وضعیت نیرو ها با توجه به شرایط مد نظر این سازمان از طریق برگزاری آزمون کتبی و طی مراحل مصاحبه و گزینش، صورت میپذیرید.
با توجه به مجتمع بودن اخبار “استخدام نهاد ریاست جمهوری” و “منابع مطالعاتی” در این صفحه، در صورتی که شما به دنبال دریافت “آخرین اخبار” و “منابع استخدامی” نهاد ریاست جمهوری هستید، می توانید با مراجعه روزانه به این صفحه و بررسی اخبار منتشر شده در آن از آخرین اخبار پیرامون استخدام نهاد ریاست جمهوری مطلع شوید.


در آنلاین استخدام

رایگان عضو شوید و رزومه خود را به اشتراک بگذارید