تاریخ آگهی ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
توضیحات:

استخدام نیروی نجار ماهر و نیمه ماهر با بیمه و مزایا در خراسان رضوی

به تعدادی نجار ماهر و نیمه ماهر جهت مبلمان راحتی با حقوق و مزایای خوب همراه با بیمه در خراسان رضوی نیازمندیم.

0937934xxxx

(نمایش کامل)

در آنلاین استخدام

رایگان عضو شوید و رزومه خود را به اشتراک بگذارید