تاریخ آگهی ۱۴۰۱/۰۷/۲۱
توضیحات:

استخدام نیرو جهت کار در شرکت آزمایشگاهی

استخدام نیرو جهت کار در شرکت آزمایشگاهی در بخش میکروبیولوژی ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه ۸:۳۰ الی ۱۴:۳۰ و پنج شنبه  ۸:۳۰ الی ۱۳:۳۰ حقوق ۲۵۰۰ و بیمه بعد دوماه حقوق سر وقت


فرصت های شغلی مشابه

در آنلاین استخدام

رایگان عضو شوید و رزومه خود را به اشتراک بگذارید