تاریخ آگهی ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
تسهیلات:
بیمه
توضیحات:

استخدام چند ردیف شغلی در شرکت احیای خودرو صدرا

صافکار ماهر ۳ نفر
صافکار نیمه ماهر ۳ نفر
نقاش حرفه ای ۳ نفر
نقاش نیمه حرفه ای ۳ نفر
مکانیک ۲ نفر
شاگرد مکانیک ۲ نفر
تودوزی کار ۲ نفر
چرخکار ۲ نفر

حقوق و مزایا به صورت درصدی و ماهیانه طبق توافق طرفین
بیمه و پاداش
در دو شیفت شب و روز
به همراه فضای خواب و استراحت
شرکت واقع در شهرک صنعتی ماهدشت می‌باشد

0921297xxxx

(نمایش کامل)

فرصت های شغلی مشابه

در آنلاین استخدام

رایگان عضو شوید و رزومه خود را به اشتراک بگذارید