تاریخ آگهی ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
توضیحات:

استخدام ۴ ردیف شغلی در پارسیان مهد خلیج فارس / تهران

عنوان شغلی شرایط احراز مزایا
 

پذیرشگر

 • جنسیت: آقا ، خانم
 • شنبه تا چهارشنبه ۸ تا ۱۷ -پنجشنبه ۸ تا ۱۳
 • مدرک حداقل دیپلم
 • خوش برخورد و مشتری مدار
 • اجتماعی
 • بیمه تامین اجتماعی
 

انباردار

 • جنسیت: آقا ، خانم
 • سابقه کارکرد در بخش انبار
 • شنبه تا چهارشنبه ۸ تا ۱۷ – پنجشنبه ۸ تا ۱۳
 • خوش برخورد ،دارای روحیه کار تیمی
 • بیمه تامین اجتماعی
 

تکنسین تعمیرات تلفن همراه

 • جنسیت: آقا، خانم
 • دستمزد توافقی
 • شنبه تا چهارشنبه ۸ تا ۱۷ -پنجشنبه ۸ تا ۱۳
 • بیمه تامین اجتماعی
 

مسئول واحد crm و happy call

 • جنسیت: آقا ، خانم
 • شنبه تا چهارشنبه ۸ تا ۱۷- پنجشنبه ۸ تا ۱۳
 • صبور در مقابل ارباب رجوع
 • بیمه تامین اجتماعی
ایمیل:
mohmmadsoroshmher@gmail.com

در آنلاین استخدام

رایگان عضو شوید و رزومه خود را به اشتراک بگذارید