تاریخ آگهی ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
جنسیت:
مرد
توضیحات:

نیازمند نقاش روز مزد ساختمان بصورت دائم

نیازمند نقاش روز مزد ساختمان بصورت دائم

روزی ۱۰۰

لطفا لطفا لطفا اوسایی ک تو خودش میبینه کار بتونه کردن کنافش خوبه زنگ بزنه

سالم باشه

سحر خیز

بازم میگم لطفا کسی‌که کاریه و‌کار بلد تماس بگیره

آدرس:
شیراز ، باهنر جنوبی

0930739xxxx

(نمایش کامل)

با ما در تماس باشید

آنلاین استخدام بصورت 24 ساعته پاسخگوی بازدیدکنندگان محترم میباشد

| 09359410911